OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI

NIERUCHOMOŚCI KW OP1K/00042266/9 (I Co 169/17)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 grudnia 2018 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 114, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość, tj. teren zabudowany przemysłowy; działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 r. (mapa 5 działka 43, obszar 38,11 ha), położona: woj. opolskie, Kędzierzyn-Koźle, ul. Naftowa, obręb Blachownia, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1K/00042266/9.

Suma oszacowania wynosi 4 592 200,00 zł i 1 056 206,00 zł (podatek VAT 23%) razem 5 648 406,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 765 604,00 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 564 840,60 zł na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się data uznania rachunku) bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: