OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 listopada 2018 r. o godz. 13:45

 

w sali nr C-116 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 61 położonego na IX piętrze

w 10-piętrowym budynku nr 2 na os. Wysokim w Krakowie, stanowiącego w chwili zajęcia

własność (...). Lokal składa się z: 3 pokoi, „jasnej” kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 48,01 m2; posiada loggie; do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,86 m2; lokal mieszkalny pozostaje w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej BIEŃCZYCE. Brak informacji o założeniu księgi wieczystej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 214 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 160 500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 21 400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 13 1600 1013 0002 0011 5026 7001 FORTIS BANK POLSKA SA I O. Kraków. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się

na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy podać: „WADIUM do sygnatury KM 1118/13”.

Nieruchomość można oglądać w dniu 19 listopada 2018 r. w godz. od 11:00 do 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty, tel. (12) 417 34 88.

 

Położenie: