OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 listopada 2018 r. o godz. 9:20

 

w sali nr II Sądu Rejonowego w Opatowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości położonej w Opatowie, gm. Opatów, która posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opatowie o numerze KI1T/00009706/6. Nieruchomość składa się z działki nr 301 o pow. 0,0709 ha położonej w Opatowie, ul. Żeromskiego 9, 27-500 Opatów.

Nieruchomość stanowi własność dłużników: (...).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 250 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 187 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Położenie: