OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

 

Dot. VII Co 1956/18

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 listopada 2018 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny przy ul. Warszawskiej 1 – sala XIV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

dwóch niewydzielonych udziałów 1/2 w ograniczonym prawie rzeczowym w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 116,5200 m2, położonego: Radom, ul. Sucha 2/22 (lokal znajduje się na 2-im piętrze i składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju. Z lokalem związane jest prawo do korzystania z piwnicy oraz balkonu w ramach części wspólnych budynku) – znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Radomiu dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00078162/4 należących do dłużników: (...) (udział 1/2) (...) (udział 1/2). Osoba, która nabędzie wszystkie udziały stanie się właścicielem całego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: Radom, ul. Sucha 2/22.

 

Suma oszacowania jednego udziału 1/2 wynosi 201 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu (do każdego udziału odrębnie) powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: