OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Sylwia Monika Szczepaniak (tel. fax (94) 346 35 58) ogłasza, że dnia

 

3 grudnia 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie mającego siedzibę przy Andersa 34 w sali nr 11, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny, położonej: 76-130 Polanów, Nacław 17/3, dla której Sąd Rejonowy VI Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1K/00043082/5.

 

Suma oszacowania wynosi 34 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 22 766,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 415,00 zł w sposób przewidziany przepisami prawa.

 

Położenie: