OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Marcin Leśniak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 grudnia 2018 r. o godz. 14:10

 

w sali nr D-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości:

1) działka nr 20/4 o powierzchni 0,11 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, parterowym z antresolą, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 70,54 m2, położona w Krzeszowicach przy ul. Na Wzgórze 50, wpisana w księdze wieczystej nr KR2K/00058245/7 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach – oszacowana na kwotę 129 319,00 zł;

2) udział w wysokości 1/8 części nieruchomości obejmującej działkę nr 20/2 o powierzchni 0,06 ha, położonej w Krzeszowicach, stanowiącej drogę dojazdową, wpisanej w księdze wieczystej nr KR2K/00058248/8 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach – oszacowany na kwotę 716,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj.:

- dla działki nr 20/4 – 96 989,25 zł;

- dla udziału w wysokości 1/8 części działki nr 20/2 – 537,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania poszczególnych nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr

92 8619 0006 0030 0325 8078 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Nieruchomości można oglądać w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w miejscu ich położenia.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: