OGŁOSZENIE O LIСYТАСJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak (tel. (71) 317 26 12) ogłasza, że dnia

 

22 listopada 2018 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

a) nieruchomości gruntowej położonej w granicach działki nr 87 AM-1 o powierzchni 1,0500 ha położonej w obrębie Piersno, gmina Kostomłoty, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00002232/6. Nieruchomości stanowi własność dłużnika (...) na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Suma oszacowania wynosi 81 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 190,00 zł.

b) nieruchomości gruntowej położonej w granicach działki nr 4 AM-2, o powierzchni 2,46 ha położonej w obrębie Piersno, gmina Kostomłoty, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00044244/9. Nieruchomość stanowi własność dłużnika (...).

Suma oszacowania wynosi 132 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 220,00 zł.

c) nieruchomości gruntowej położonej w granicach działki nr 213 AM-2, o powierzchni 1,18 ha położonej w obrębie Piersno, gmina Kostomłoty, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00044244/9. Nieruchomość stanowi własność dłużnika (...).

Suma oszacowania wynosi 63 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 340,00 zł.

d) nieruchomości gruntowej położonej w granicach działki nr 236 AM-2, o powierzchni 2,90 ha położonej w obrębie Piersno, gmina Kostomłoty, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00044244/9. Nieruchomość stanowi własność dłużnika (...).

Suma oszacowania wynosi 155 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 590,00 zł.

e) nieruchomości gruntowej położonej w granicach działki nr 266 AM-2, o powierzchni 2,26 ha położonej w obrębie Piersno, gmina Kostomłoty, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00044244/9. Nieruchomość stanowi własność dłużnika (...).

Suma oszacowania wynosi 109 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 990,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 317 26 12

 

 

Położenie: