OBWIESZCZENIE

 

Patryk Śmiarowski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

22 listopada 2018 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pułtusku odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym oraz budynkami magazynowymi i budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Pułtusk, przy ul. Tadeusza Kościuszki 131 A, na którą składają się działki gruntu o numerach ewidencyjnych 206/1, 206/2, Obręb 10, o łącznej pow. 11 211 m2. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość ogrodzona. Posadowiony na niej budynek mieszkalny wolnostojący w całości podpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej o pow. użytkowej 115,30 m2.

Parter: sień komunikacja, salon, kuchnia, łazienka i klatka schodowa.

Piętro: pokoje, kuchnia, łazienka, komunikacja, klatka schodowa.

Piwnica: pomieszczenia piwniczne, biurowe i socjalne.

Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, wentylacji grawitacyjnej, ogrzewany piecem olejowym (grzejniki).

Budynek magazynowy pow. użytkowa 96,60 m2 parterowy, murowany.

Budynek magazynowy o pow. użytkowej 57,90 m2 parterowy w technologii mieszanej.

Budynek magazynowy o pow. użytkowej 64,40 m2 dwukondygnacyjny, murowany.

Budynek gospodarczy o pow. użytkowej 13,80 m2 parterowy, murowany.

Stanowiącej współwłasność dłużników:

(...)

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pułtusku nr OS1U/00011245/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 422 710,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 984 473,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 142 271,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (do dnia 21.11.2018 roku) na rachunek komornika: 83 1240 5309 1111 0000 5045 0969.

 

Stosownie do art. 953 §1 pkt 5 kpc ulegającą sprzedaży nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwu tygodni przed licytacją, w tym samym okresie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Położenie: