OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 listopada 2018 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie, ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 114 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem budynków o funkcji usługowej, mieszkalnej oraz przetwórstwa mięsnego położona Ustroniu, ul. Spółdzielczej 1 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00011439/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie.

 

 Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 866 000,00 zł.

- cena wywołania wynosi: 649 500,00 zł (trzy czwarte ceny oszacowania)

- wysokość rękojmi wynosi: 86 600,00 zł (1/10 sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 86 600,00 zł w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 11 (I piętro) w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr:

77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Sygn. akt Km 772/17

 

Położenie: