OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 listopada 2018 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 114 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym z garażem położonej Ustroniu, ul. Skoczowska 36 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00013373/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 287 000, 00 zł.

- cena wywołania wynosi: 215 250,00 zł (trzy czwarte ceny oszacowania),

- wysokość rękojmi wynosi: 28 700,00 zł (1/10 sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 28 700,00 zł w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 11 (I piętro) w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr:

77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Sygn. akt Km 772/17.

 

Położenie: