OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Filipiak (tel. (56) 475 44 82) ogłasza, że dnia

 

4 grudnia 2018 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowej 31 w sali nr 202, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (...), 

stanowiącej: lokal mieszkalny o pow. 22,80 m2, 2 pokoje, 9,50 m2 oraz 5,00 m2, kuchnia z przedpokojem 5,3 m2, łazienka z WC 3,00 m2 wraz z ułamkowym udziałem 2280/441270 części w prawach do nieruchomości wspólnej objętej KW: TO1T/00077226/0. Lokal położony jest na 8 piętrze (9 kondygnacja), 

położonej: 87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 41/144, 

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: TO1T/00090867/2].

 

Suma oszacowania wynosi 94 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 400,00 zł w gotówce w kancelarii lub na konto depozytowe Sądu:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu

62 1130 1017 0021 1000 2790 0004.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: