OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak (tel. (71) 317 26 12) ogłasza, że dnia

 

22 listopada 2018 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3, w sali nr 8, odbędzie się

 

a)    o godz. 11:20 druga licytacja

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w granicach działek gruntu nr 487/1 oraz 580 AM-2 o łącznej powierzchni 2,71 ha, w obrębie Ciechów, gmina Środa Śląska, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00005931/7. W skład nieruchomości wchodzą dwie działki nie stanowiące jednego kompleksu. Nieruchomości stanowią własność dłużnika (...).

Suma oszacowania wynosi 196 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 131 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 19 690,00 zł.

b)    o godz. 11:40 druga licytacja

nieruchomości gruntowej w części zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym z podwyższonym dachem, położonej przy ulicy Zielonej 2 w granicach działek 480/1 480/2 oraz 480/3 AM-2 o łącznej powierzchni 0,4333 ha w obrębie Ciechów, gmina Środa Śląska, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00028428/5. Budynek mieści się w centralnej części  działki 480/3. Pozostałe działki wchodzące w skład przedmiotowej nieruchomości (480/1 i 480/2 AM-2) są niezabudowane i stanowią typowe „działki budowlane”. W dniu oględzin użytkowane było rolniczo – obsiane pszenicą.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika (...).

Suma oszacowania wynosi 579 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 386 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 57 970,00 zł.

Rękojmie można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Oględziny ww. nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WR1S/00028428/5 odbędą się w dniu 13.11.2018 r. o godz. 10:00.

 

 

Położenie: