OGŁOSZENIE O LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak (tel. (71) 317 26 12) ogłasza, że dnia

 

22 listopada 2018 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3, w sali nr 8, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału  wynoszącego 1/4 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w granicach działki nr 166/14 AM-1 o powierzchni 0,2927 ha w obrębie Szymanów, gmina Malczyce, powiat średzki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00041089/3.

Właścicielami ww. udziału w nieruchomości są (...) na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

 

Suma oszacowania udziału wynoszącego 1/4 części w nieruchomości wynosi 6 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 987,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 665,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 317 26 12

 

 

Położenie: