OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak (tel. (71) 317 26 12) ogłasza, że dnia

 

22 listopada 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3, w sali nr 8, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, parterowym, niepodpiwniczonym, z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej ok. 200 m2, położonej na działce nr 207/2, AM-1 o pow. 0,0916 ha w miejscowości Proszków pod numerem 19, gmina Środa Śląska, powiat średzki,  dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00026452/8. Nieruchomość stanowi własność dłużników (...) na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

 

Suma oszacowania wynosi 246 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 164 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 24 600,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 14.11.2018 r. o godz. 10:00.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 317 26 12

 

 

Położenie: