OGŁOSZENIE O LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak (tel. (71) 317 26 12) ogłasza, że dnia

 

22 listopada 2018 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3, w sali nr 8, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału  wynoszącego 1/2  we współwłasności nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie wrocławskim, gminie Mietków we wsi Borzygniew przy ul. Głównej 29A/5,  dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00027862/2.

Szacowany lokal nr 5 o powierzchni użytkowej 41,30 m2 (stan według KW), położony jest na I kondygnacji (parterze), w budynku oznaczonym nr 29A. W jego skład wchodzą trzy pokoje, kuchnia oraz łazienka zlokalizowana po drugiej stronie korytarza.

Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 13,23% we wspólnych częściach budynku i we własności w działce nr 89/16, 89/17 objętych księgą wieczystą 18085.

Właścicielem udziału wynoszącego 1/2 we współwłasności ww. nieruchomości jest (...).

 

Suma oszacowania udziału wynoszącego 1/2 we współwłasności nieruchomości wynosi 9 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 200,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 960,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 15.11.2018 r. o godz. 10:00.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 317 26 12

 

 

Położenie: