OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Piotr Nawrotkiewicz (tel. 603 051 008, FAX: (44) 737 81 24) ogłasza, że dnia

 

25 października 2018 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie mającego siedzibę przy ul. S. Okrzei 4 w sali nr V, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym stanowiącej działkę nr 330/2 o pow. 0,9909 ha położoną w         Woli Mikorskiej-Zalesnej, gmina Bełchatów, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bełchatowie prowadzi księgę wieczystą nr KW PT1B/00062559/7 należącej do dłużnika (...).

 

Suma oszacowania wynosi 255 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 170 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 25 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA Centrala-Departament Obsługi Rozliczeń

51 1050 1461 1000 0090 3104 2873

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (w tytule przelewu należy wpisać ,,Wadium sygn. akt Km 2/16”).

        

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: