OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 października 2018 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 31 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie przy ul. Kity 18, 33-370 Muszyna odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: samodzielny lokal mieszkalny nr 54 o łącznej powierzchni 36,95 m2 usytuowany na IV kondygnacji (poddaszowej) budynku w Krynicy-Zdroju, przy ul. Czarny Potok nr 10. Grunt, na którym położony jest budynek oznaczony jest w ewidencji gruntów w obrębie 0002 Krynica-Zdrój (Wieś), jako działka ewidencyjna nr 256. Dla przedmiotowego lokalu została założona Księga Wieczysta NS1M/00015902/9/

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 130 838,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 98 128,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości wynosi: 13 083,80 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tutejszej Kancelarii

 

79 2030 0045 1110 0000 0274 2910 BGŻ BNP Paribas S. A.

 

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na  poleceniu przelewu należy wpisać „RĘKOJMIA do Km 787/18”.

Nabycie nieruchomości w drodze licencji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz.959 ze zm.)

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Położenie: