OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KW WR1O/00012821/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

25 października 2018 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej  do dłużnika: (...), stanowiącej działkę nr 72 o pow. 0,0389 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym typu 1781/U/10 w zabudowie wolnostojącej z wbudowanym garażem o łącznej powierzchni 217,14 m2. Nieruchomość posiada przyłączenie do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, położonej: 55-200 Oława, ul. Tuwima 23,

dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00012821/2.

 

Suma oszacowania 386 700,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 290 025,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 38 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 24.10.2018 r.

 

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Położenie: