OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszula Perdjan Zastępca Cezary Kowalski (tel. (23) 672 59 36) ogłasza, że dnia

 

6 grudnia 2018 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie mającego siedzibę przy ul. Mikołajczyka 6 w sali nr  VIII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Zagumiennej 17, województwo mazowieckie stanowiącej własność dłużnika NICOLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powyższa nieruchomość jest nieruchomością gruntową zabudowaną składającą się z działki gruntu nr 220/3 o powierzchni 0,1940 ha. Działka położona jest w centralnej części miasta, zabudowana jest budynkami:

- budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym o powierzchni zabudowy około 143 m2 oraz

- budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy około 236 m2

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1C/00020775/1.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 762 000,00 zł.

Cena wywołania w I terminie licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 571 500,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 76 200,00 zł najdalej do dnia 5 grudnia 2018 r. na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszuli Perdjan zastępca Cezary Kowalski, ul. Orylska 3A w PKO BP SA O. Ciechanów  numer  25 1020 1592 0000 2602 0054 1367 z dopiskiem „wadium”   lub gotówką w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację do dnia 5 grudnia 2018 r.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu  stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

 

 

Położenie: