OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak (tel. (91) 484 36 00) ogłasza, że dnia

 

19 listopada 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 144/11 i 139/9, o łącznej powierzchni 1 565 m2 (0,1565 ha),  położonej:

Tanowo, ul. Wiosenna,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00039935/4.

 

Suma oszacowania wynosi 220 416,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania brutto i wynosi 165 312,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania brutto, tj. 22 041,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto Komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię można złożyć w książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: