OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski (tel. 58 672 14 99) ogłasza, że dnia

 

24 października 2018 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku, mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 15 w PUCKU, w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

·         położonej: 84-217 Szemud, Ratanowa 6, Dobrzewino,

·         w skład, której wchodzi działka gruntu nr 1/11 obszaru 1 010 m2 zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 173,60 m2 i wbudowanym garażem o powierzchni 18,20 m2,

·         dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/00079147/3.

 

Suma oszacowania wynosi 700 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 525 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 70 000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zaznacza się, że licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.

 

Położenie: