OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski Z-ca Tomasz Glapiak (tel. 793 402 989) ogłasza, że: w dniu

 

13 listopada 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 137, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej odrębną nieruchomość oraz udziału związanego z własnością lokalu; położonej: 53-137 Wrocław, Al. Wiśniowa 19/2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1K/00051563/6. Nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny w dwulokalowym budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczonym, z nieużytkowym poddaszem. Wzniesiony przed 1939 rokiem w technologii tradycyjnej: ściany murowane, stropy masywne, więźba dachowa żelbetowa, dach spadzisty kryty dachówką. Lokal usytuowany na drugiej kondygnacji budynku. W skład lokalu wchodzą: cztery pokoje,

kuchnia, łazienka, przedpokój, loggia, wc i komórka, powierzchnia lokalu 98,00 m2. Do lokalu przypisane są pomieszczenia przynależne o powierzchni 49,00 m2. Wyposażenie budynku w media pełne. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 49,8% we wspólnych częściach budynku i garażu w prawie użytkowania wieczystego terenu w 1/2 części, objętych księgą wieczystą KW nr WR1K/00050762/4. Dla terenu położenia nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Budynek

podlega ochronie konserwatorskiej.

Suma oszacowania wynosi 524 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 393 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 400,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu

48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

 

z dopiskiem: „rękojmia na licytację nieruchomości, nr Km 93064/15”, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą

nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Ustalono czynność oglądania nieruchomości w dniu 30.10.2018 r. w godzinach od 11:00 do 11:30. W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt

postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego, Z-ca Tomasz Glapiak, ul. Krakowska 19-23 we Wrocławiu.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. 793 402 989

 

Położenie: