OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur (tel. (16) 621 30 66) ogłasza, że dnia

 

19 października 2018 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu mającego siedzibę przy Czarneckiego 4, w sali nr 10, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości

stanowiącej: działkę nr 462/5 o pow. 2,96 ha zabudowana budynkami inwentarsko-gospodarczymi i budowlami  oraz infrastrukturą techniczną o łącznej pow. zabudowy 2 745 m2,

położonej: 37-500 Jarosław, Makowisko,

dla której SĄD REJONOWY W JAROSŁAWIU Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: PR1J/00069227/2].

 

Suma oszacowania wynosi 710 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 532 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 71 000,00 zł na konto komornika nr 41 1500 1634 1216 3003 6514 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 621 30 66

 

 

 

Położenie: