OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

VII Co 705/18

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 październik 2018 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Radomiu VII Wydział Cywilny 26-600 Radom, ul. Warszawska 1 sala XIV  odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, położonej w Radomiu przy ulicy Wincentego Witosa 58a, składającej się z działki oznaczonej nr 43/2 o pow. 1594 m2, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 111,10 m2 oraz murowanym budynkiem garażowym o pow. użytkowej 48,20 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00088153/1, należącej do dłużnika: Świeże Ryby Sp. z o.o.

 

Suma oszacowania wynosi 506 760,00 zł (kwota brutto zawierająca podatek VAT), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 380 070,00 zł (kwota brutto zawierająca podatek VAT).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 676 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: