OGŁOSZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus (tel. (74) 666 77 25, (74) 666 77 29) ogłasza, że: w dniu

 

24 października 2018 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 106 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości działki rolnej, zabudowanej nr 419 o pow. 0,1014 ha – na działce budynek gospodarczy, nieruchomość nie uzbrojona, położonej 58-312  Stare Bogaczowice, Struga 8.

 

Niezgodność stanu faktycznego ze stanem prawnym:

Stan prawny – w treści księgi wieczystej ujawniony budynek pompowni, studnia wiercona oraz rurociąg tłoczony i linia napowietrzna 3-fazowa.

Stan faktyczny - linia napowietrzna zdemontowana, zniszczeniu uległy również studnia wiercona i wodociąg, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00052435/6

 

Suma oszacowania wynosi 12 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 525,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 270,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Bank Zachodni WBK SA I O. w Wałbrzychu 37 1090 2271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególnego nabycia konkretnej nieruchomości.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: