OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 listopada 2018 r. o godz. 14:15

 

w sali nr D-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zielonki gm. Zielonki, posiadającej  założoną księgę  wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00197333/5.

Nieruchomość obejmuje działkę nr 1446/195 o powierzchni 0,03 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  908 507,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4  wartości oszacowania: 681 380,25 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 90 850,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniach 12 i 19 listopada 2018 r. w godzinach od 14:00 do 15:00, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

 

Położenie: