OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierz Ryń z-ca Komornik Katarzyna Ryń-Kowalska (tel. (81) 743 76 32) ogłasza, że dnia

 

8 listopada 2018 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie mającego siedzibę przy Wallenroda 4 d w sali nr XXI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należącego do: (...), położonego: 20-814 Lublin, Sikorskiego Władysława 1/17, Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: LU1I/00341087/3] na prawie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Opis lokalu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 74,27 m2. Położony jest na 3 piętrze. Z lokalem związane jest prawo do korzystania z piwnicy o powierzchni 6,31 m2. Rok wybudowania budynku 1994. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni połączonej z salonem, przedpokoju, łazienki i WC. Układ funkcjonalno-przestrzenny pomieszczeń dobry. Lokal wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, wentylacyjną, CO i domofonową. Standard wykończenia lokalu biegły określił jako dobry.

 

Suma oszacowania wynosi 367 507,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 275 630,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 36 750,70 zł na konto komornika:

Bank PEKAO SA Lublin 11 1240 5497 1111 0000 5003 9223

najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, tj. do dnia 07.11.2018 r.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: