OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Monika Talarczyk (tel. (62) 757 28 41) ogłasza, że dnia

 

22 listopada 2018 r. o godz. 13:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu mającego siedzibę przy al. Wolności 13, 62-800 Kalisz w sali nr 124, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Nieruchomość rolna zabudowana, obejmująca działkę 95/7, o powierzchni 0,9500 ha, położona w miejscowości Janków 50, 62-817 Żelazków. Zgodnie z rejestrem gruntów działka stanowi w większości pastwiska trwałe w IV klasie bonitacyjnej, grunty orne zabudowane. Zabudowania – budynek magazynowy o pow. zab. 984,00 m2 użyt. 885,83 m2, należącej do: TOMAG Tomasz Matuszewski SP. Jawna w likwidacji, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KZ1A/00016242/1].

 

Suma oszacowania wynosi 249 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 186 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 24 900,00 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (62) 757 28 41

 

 

Położenie: