OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 listopada 2018 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, w sali nr D-105, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Czatkowice gm. Krzeszowice, dla której  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach  prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/00041735/7.

Nieruchomość obejmuje działkę nr 492 o powierzchni 0,12 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 466 552,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 311 034,67 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 46 655,20 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniach 12 i 19 listopada 2018 r. w godzinach od 14:00 do 15:00, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Położenie: