OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWYCH CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 listopada 2018 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie (s. III) mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej 57 w Lubartowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ułamkowych (trzech) części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny (nr 8) położony w Kamionce przy ul. Lubartowskiej 3, o pow. użytkowej 39,41 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 7,48 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1A/00069812/6, będących własnością dłużników (...) (udział 1/3), (...) (udział 1/3), (...) (udział 1/3).

Suma oszacowania każdej z trzech ułamkowych części ww. nieruchomości wynosi 30 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 000,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. O. Lubartów 34 1020 3206 0000 8102 0006 3537.

 

 

 

 

 

Położenie: