OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur (tel. (16) 621 30 66) ogłasza, że dnia

 

19 października 2018 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu mającego siedzibę przy Czarneckiego 4, w sali nr 10, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO

 

stanowiącego: lokal mieszkalny o pow. 62,93 m2 (niezamieszkały),

położonego: 37-500 Jarosław, Grodzka 16a/2, Jarosław,

dla którego SĄD REJONOWY W JAROSŁAWIU Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: PR1J/00087428/3].

 

Suma oszacowania wynosi 135 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 550,00 zł na konto komornika nr 41 1500 1634 1216 3003 6514 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 621 30 66

 

 

 

Położenie: