OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert (tel. (94) 34 777 90) ogłasza, że w dniu

 

22 października 2018 r. o godz. 13:30

 

budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie VIII Wydział Cywilny przy ul. Andersa 34 w sali nr 11, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI:

 

a) lokal niemieszkalny nr 5 (pomieszczenia magazynowe) składający się z 3 izb o łącznej powierzchni użytkowej 300,07 m2 znajdujący się w podpiwniczeniu w budynku usługowym, należącej do dłużnika: (...), położonej: 75-950 Koszalin, ul. Szczecińska 8-10, lokal nr 5, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 103050 [NKW: KO1K/00103050/1].

Suma oszacowania wynosi 168 630,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 112 420,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 863,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 kpc).

 

b) lokal niemieszkalny nr 6 (magazyn) składający się z kilkunastu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 607,13 m2znajdujący się w podpiwniczeniu w budynku usługowym, należącej do dłużnika: (...), położonej: 75-950 Koszalin, ul. Szczecińska 8-10, lokal nr 6, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 111290 [NKW: KO1K/00111290/4].

Suma oszacowania wynosi 341 189,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 227 459,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 118,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 kpc).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: