OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Filipiak (tel. (56) 475 44 82) ogłasza, że dnia

 

23 października 2018 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowej 31 w sali nr 201, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (...),

stanowiącej: nieruchomość gruntową o numerze działki 98/3 o pow. 1,0003 ha, niezabudowana działka gruntu,

położonej: 87-148 Papowo Toruńskie,

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: TO1T/00105857/8].

 

Suma oszacowania wynosi 232 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 154 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 23 200,00 zł w gotówce w kancelarii lub na konto depozytowe Sądu:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu

62 1130 1017 0021 1000 2790 0004

lub na konto Komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Wydział Bankowości Transakcyjnej
64 2030 0074 5062 0000 2037 4516.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Komornik informuje, że licytowana nieruchomość stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego Dz.U.2017.2196 tj. z dnia 28.11.2017 r.

 

Położenie: