OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyna Gibas zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 października 2018 r. o godz. 14:00

 

w sali C-116 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

- nieruchomości położonej w Hebdowie – gmina Nowe Brzesko – i oznaczonej jako: KW KR1H/00008963/1, składającej się z działki nr 113/2 o powierzchni 0,9880 ha. Działka częściowo zagrodzona – w części przylega do asfaltowej drogi krajowej nr 79 relacji Kraków- Sandomierz (na odcinku w Nowym Brzesku) i zabudowana jest domem mieszkalnym nr 111 (aktualne oznaczenie ewidencyjne: ul. Lubelska 111, Nowe Brzesko) – murowanym, parterowym, podpiwniczonym w 1/4 części ze strychem niemieszkalnym; dach drewniany, kryty dachówką cementową. Dom mieszkalny składa się z 4 pokoi, kuchni z jadalnią, łazienki z WC, ganku i komunikacji. Na działce znajdują się budynki gospodarcze, tj. stodoła – murowana z dachem drewnianym, krytym dachówką cementową- adaptowana na garaż i część do prowadzenia działalności gospodarczej (serwis opon), powierzchnia zabudowy 96 m2; stajnia murowana z dachem drewnianym, krytym dachówką cementową – adaptowana do prowadzenia działalności gospodarczej (serwis opon) powierzchnia zabudowy 32 m2 oraz plac betonowy z płyt dla samochodów o powierzchni 600 m2. Niezabudowana część działki jest użytkiem rolnym.

 

Wskazana nieruchomość stanowi własność dłużnika: (...).

Księgę Wieczystą dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach przy ul. Kosynierów 28.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 474 468,00 zł brutto (tj. 385 746,34 zł netto + VAT 88 721,66 zł).

Cena. wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 355 851,00 zł brutto (tj. 289 309,76 zł netto + VAT 66 541,24 zł).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości – tj. kwotę 47 446,80 zł brutto (tj. 38 574,63 zł netto + VAT 8 872,17 zł) – najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub w inny Wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyny Gibas w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr:

89 8619 0006 0030 0325 8084 0001

podając na dowodzie wpłaty: „rękojmia w sprawie Km 3540/16” oraz dokładną nazwę i adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

 

 

Położenie: