OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak (tel. (71) 317 26 12) ogłasza, że dnia

 

27 września 2018 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w użytkowaniu wieczystym, położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Traugutta 24, stanowiącej działkę nr 34/1 o powierzchni 0,0424 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej oraz garażem blaszanym. Nieruchomość uzbrojona w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00008545/5. Właścicielem gruntu jest Gmina Środa Śląska. Użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest dłużniczka (...).

 

Suma oszacowania wynosi 328 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 246 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 32 800,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 19.09.2018 r. o godz. 10:00.

 

Położenie: