Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia, że w dniu

 

4 października 2018 r. o godz. 9:00

 

w sali D-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Krakowie oznaczonej jako działki nr 153/18 i nr 153/19, obręb 7 Krowodrza o łącznej powierzchni 0,1147 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Józefa Becka 29a (powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego przyjętego do celów szacunkowych: 263 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00366951/9.

 

Sumę oszacowania stanowi kwota 2 835 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwota 2 126 250,00 zł. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w gotówce lub książeczce oszczędnościowej najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można składać także na rachunek bankowy komornika

30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 w Alior Banku SA

(decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii). Nieruchomość można oglądać w dniu 24.09.2018 roku o godzinie 10:00, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika – Kraków, ul. Wybickiego 1/49a tel. (12) 349 04 87.

 

Położenie: