OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka (tel. (44) 649 74 83) ogłasza, że: dnia

 

24 września 2018 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 5 w sali nr XVIII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego należącego do: (...), stanowiącego: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni użytkowej 63,40 m2. Jest to lokal typu M-4, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i holu. Lokal ten jest usytuowany na 3 piętrze, w I klatce, z oknami wychodzącymi na stronę południową i północną. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, grzewczą, gazową. Stolarka okienna z PCV. Stan techniczny i standard lokalu określono jako dobry. Rozkład lokalu funkcjonalny,

położonego:

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dzielna 14, dla którego Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PT1P/00044790/0.

 

Suma oszacowania wynosi 188 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 600,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18 880,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb. 22 10203916 2109 0000 2010 4114, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: