OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski (tel. (58) 672 14 99) ogłasza, że  dnia

 

26 września 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku, mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 15 w PUCKU, w sali nr 12, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

          położonej: 84-123 MRZEZINO, Pucka 41,

          w skład, której wchodzi działka gruntu o powierzchni 994 m2, zabudowana podpiwniczonym, parterowym z użytkowym poddaszem budynkiem mieszkalnym,

          dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2W/00019247/3.

 

Suma oszacowania wynosi 499 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 333 066,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 49 960,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

PKO BP S.A. Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Zaznacza się, że licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.

 

Położenie: