OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Paweł Miszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 września 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławskiej 3 w sali nr I, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości będących własnością dłużnika: AGREA-LUBIN SA z siedzibą w Osieku przy ul. Św. Katarzyny 78:

1) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 o łącznej powierzchni 40,6222 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00026161/8. Nieruchomość składa się z następujących działek ewidencyjnych:

 

Nr działki    Powierzchnia działki       Wartość działki    Suma wywołania      Wysokość rękojmi

     w m2                         w zł                  w zł                               w zł

366/6           10 000                   149 700,00           112 275,00                14 970,00

366/10            1 199                              26 714,00             20 035,50               2 671,40

366/12            1 199                     26 714,00             20 035,50               2 671,40

366/14              1 199                            26 714,00            20 035,50               2 671,40

366/26            1 200                     26 736,00             20 052,00               2 673,60

366/28            1 200                     26 736,00             20 052,00               2 673,60

366/30              1 200                            26 736,00             20 052,00               2 673,60

366/32            1 200                             26 736,00             20 052,00               2 673,60

366/38            3 000                     66 840,00             50 130,00                6 684,00

366/39            7 000                   130 690,00             98 017,50               13 069,00

366/40            3 144                     70 048,00              52 536,00                7 004,80

366/41           10 028                  150 119,00             112 589,25              15 011,90

366/42             4 504                  100 349,00               75 261,75                10 034,90

366/43             4 456                    99 280,00             74 460,00                 9 928,00

366/45             5 000                    93 350,00             70 012,50                 9 335,00

366/46             5 000                    93 350,00             70 012,50                 9 335,00

366/47             4 000                    89 120,00             66 840,00                 8 912,00

366/48             3 399                    75 730,00             56 797,50                  7 573,00

366/49          338 294                 4 800 327,00        3 600 245,25                       480 032,70

RAZEM           406 222                6 105 989,00             4 579 491,75                   610 598,90

 

UWAGA: w księdze wieczystej nr LE1U/00026161/8 nie ujawniono podziału działki gruntu nr 366/37 na działki gruntu nr 366/38, 366/39, 366/40, 366/41, 366/42, 366/43 i 366/44 oraz podziału działki gruntu nr 366/44 na działki gruntu nr 366/45, 366/46, 366/47, 366/48 i 366/49.

2) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/35 o powierzchni 0,1150 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00068881/7.

Suma oszacowania wynosi 25 622,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 216,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 562,20 zł,

3) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/33 o powierzchni 0,1200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00068882/4.

Suma oszacowania wynosi 26 736,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 052,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 673,60 zł,

4) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/36 o powierzchni 0,2315 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00068883/1.

Suma oszacowania wynosi 51 578,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 683,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 157,80 zł,

5) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/5 o powierzchni 1,0000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00068884/8.

Suma oszacowania wynosi 149 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 970,00 zł,

6) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/31 o powierzchni 0,1202 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00068885/5.

Suma oszacowania wynosi 26 781,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 085,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 678,10 zł,

7) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/34 o powierzchni 0,1200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00068989/4.

Suma oszacowania wynosi 26 736,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 052,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 673,60 zł,

8) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/22 o powierzchni 0,1200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00068996/6.

Suma oszacowania wynosi 26 736,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 052,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 673,60 zł,

9) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/20 o powierzchni 0,1200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00068997/3.

Suma oszacowania wynosi 26 736,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 052,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 673,60 zł,

10) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/19 o powierzchni 0,1200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00068998/0.

Suma oszacowania wynosi 26 736,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 052,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 673,60 zł,

11) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/18 o powierzchni 0,1199 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00068999/7.

Suma oszacowania wynosi 26 714,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 035,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 671,40 zł,

12) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/7 o powierzchni 1,0000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00068985/6.

Suma oszacowania wynosi 149 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 970,00 zł,

13) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/29 o powierzchni 0,1200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00068986/3.

Suma oszacowania wynosi 26 736,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 052,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 673,60 zł,

14) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/27 o powierzchni 0,1199 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00068987/0.

Suma oszacowania wynosi 26 714,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 035,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 671,40 zł,

15) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/25 o powierzchni 0,1200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00068988/7.

Suma oszacowania wynosi 26 736,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 052,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 673,60 zł,

16) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/23 o powierzchni 0,1200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00068994/2.

Suma oszacowania wynosi 26 736,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 052,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 673,60 zł,

17) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/24 o powierzchni 0,1200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00068995/9.

Suma oszacowania wynosi 26 736,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 052,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 673,60 zł,

18) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/16 o powierzchni 0,1200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00069000/5.

Suma oszacowania wynosi 26 736,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 052,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 673,60 zł,

19) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/15 o powierzchni 0,1200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00069001/2.

Suma oszacowania wynosi 26 736,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 052,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 673,60 zł,

20) nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, obręb nr 0002 na działce nr 366/17 o powierzchni 0,1199 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00069002/9.

Suma oszacowania wynosi 26 714,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 035,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 671,40 zł.

 

Wskazane powyżej rękojmie powinny być złożone w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ BNP BANK POLSKA SA O. Lubin 81 1600 1462 0008 0486 0358 3001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości ustalenia warunków zabudowy w formie decyzji administracyjnej dla wszystkich wymienionych powyżej działek ewidencyjnych położonych w granicach obszaru górniczego, na terenie nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wszystkie wymienione wyżej nieruchomości są przedmiotem zawartej w dniu 10.04.2013 r. pomiędzy AGREA-LUBIN SA z siedzibą w Osieku przy ul. Św. Katarzyny 78, 59-300 Lubin a (...) umowy dzierżawy – na czas oznaczony do dnia 30.09.2023 r. Umowa ta nie ma daty pewnej.

Nieruchomości można oglądać w dniu 11.09.2018 r. o godz. 10:00. W kancelarii komornika znajduje się odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z §23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel.: (76) 746 18 05

 

Położenie: