OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Teresa Królikowska (tel. (23) 697 23 02) ogłasza, że dnia

 

26 września 2018 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Działdowie mającego siedzibę przy Jagiełły 31, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 14/9 o powierzchni 2 010 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, budynek parterowy z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony, zaawansowanie budowy – stan surowy zamknięty z pokryciem dachowym docelowym, wykonane izolacje cieplne dachu oraz ścian zewnętrznych, wykonana instalacja elektryczna, uzbrojenie nieruchomości: woda z wodociągu, energia elektryczna NN, nieruchomość jest niezagospodarowana i nieogrodzona; położonej: Księży Dwór, 13-200 Działdowo,

dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1D/00037599/5].

 

Suma oszacowania wynosi 297 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 222 900,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 720,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Działdowie 57 1240 5338 1111 0000 5060 4160.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: