OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Henryk Suszycki (tel. (74) 811 04 39, 693 970 503) ogłasza, że dnia

 

23 sierpnia 2018 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 226, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 57-522 Domaszków,

dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00079967/9.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi działki: nr 408/8 o pow. 1,3000 ha, nr 408/9 o pow. 1,3000 ha, nr 408/10 o pow. 1,3023 ha, nr 405 o pow. 2,2558 ha, 408/7 o pow. 2,7903 ha stanowiące grunt rolny oraz działka nr 408/5 o pow. 1 546 m2 stanowiąca drogę dojazdową do innych działek.

 

Suma oszacowania wynosi 346 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 231 134,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 34 670,00 w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 21 2030 0045 1110 0000 0087 5540

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 811 04 39

 

Położenie: