OGŁOSZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka zawiadamia, że w dniu

 

22 sierpnia 2018 r. o godz. 9:30

 

w kancelarii Komornika (ul. 3 Maja 31, Żywiec) odbędzie się

                                                                   

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

2 działki nr 880/5, 904 o łącznej pow. 0,2753 ha, położonej w Świnnej, posiadającej nr BB1Z/00111445/0 w WKW SR Żywiec:

 

1)     działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, nr 880/5 o powierzchni 1 553 m2, wartość oszacowania 461 900,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę  230 950,00 zł.

2)     działka niezabudowana nr 904 o powierzchni 1 200 m2, wartość oszacowania 36 300,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę  18 150,00 zł.

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości/działki, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje.

 

Sygn. akt. KM 1334/16 i przyłączone

 

Dodatkowe informacje – http://komornik.easyisp.pl

 

 

 

 

Położenie: