OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki (tel. (74) 869 18 90, FAX: (74) 866 59 94) ogłasza, że dnia

 

23 sierpnia 2018 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 227, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ułamkowej części nieruchomości położonej: 57-362 KROSNOWICE, KROSNOWICE 122, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1K/00001073/8. Działka nr 630 AM-1 o po w. 0,9800 ha, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową. Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym o pow. użytkowej Pu=211,32 m2, powierzchni zabudowy Pz= 317,96 m2, budynek w technologii tradycyjnej z materiałów typowych dla tego rodzaju przedwojennego budownictwa. Budynek kwalifikuje się do kapitalnego remontu.

 

Suma oszacowania wynosi 37 875,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 406,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 787,50.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 10 2030 0074 5080 0000 2053 5317

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymieni one w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 869 18 90

 

Położenie: