OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 sierpnia 2018 r. o godz. 14:50

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, w sali nr D-133, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wołowice, gm. Czernichów, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z siedzibą w Czernichowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1K/00020679/6.

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 144 o powierzchni 0,22 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 302 290,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 226 717,50 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 30 229,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniach 13 i 20 sierpnia 2018 r. w godzinach od 14 do 15, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: