OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur (tel. (16) 621 30 66) ogłasza, że dnia

 

4 września 2018 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu mającego siedzibę przy ul. Czarnieckiego 4, w sali nr 7, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działkę gruntową nr 237/2 o pow. 0,9913 ha,

położonej: 37-552 Budzyń, Budzyń,

dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: PR1J/00089859/7].

 

Suma oszacowania wynosi 25 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 200,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 560,00 na konto komornika

nr 41 1500 1634 1216 3003 6514 0000

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 621 30 66

 

Położenie: