OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak (tel. (91) 484 36 00) ogłasza że dnia

 

4 września 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 103,05 m2, znajdującego się w parterowym budynku dobudowanym do wielorodzinnego budynku mieszkalnego, położonego:

 

Szczecin, ul. Klonowica 11 A/U2,

 

w lewobrzeżnej dzielnicy Zachód, wpisanego w rejestrze lokali Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeżne i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00168544/2.

Suma oszacowania wynosi 294 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania brutto, to jest 29 450,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię można złożyć w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

 

Położenie: