OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 września 2018 r. o godz. 9:30

 

w: Sąd Rejonowy w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (...), położonego: 14-500 Braniewo, Szkolna 9/2, dla którego Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1B/00019493/8.

Opis nieruchomości: lokal położony na parterze, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC i korytarza. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 55,80 m2. Stan techniczny lokal mieszkalnego: dobry, standard wykończenia: dobry. Wykończenie lokalu: tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, ściany malowane. W łazience płytki glazurowe. Posadzka w pokojach wyłożona panelami. W kuchni – terakota. Stolarka okienna PCV. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne. W piwnicy znajduje się piec na węgiel. Do lokalu przynależy udział w częściach wspólnych budynku oraz prawo własności gruntu na działce nr 123/3 w Braniewie na której znajduje się budynek mieszkalny w wysokości 11/100, (KW gruntu: EL1B/00016315/6).

 

Suma oszacowania wynosi 91 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Braniewie przy ul. Sądowej 1 sekretariat Wydziału Cywilnego pod sygn. I Co 458/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Położenie: