OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU 4/10 w NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00012530/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 października 2018 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 4/10 części w nieruchomości, stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działki nr 9/10 do dnia 17.01.2091 r., dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00012530/8.

Nieruchomość KW SZ1C/00012530/8 to nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Smoleń, gmina Choszczno, w skład której wchodzi grunt jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego działki nr 9/10 o powierzchni gruntu 2.243 m2 w udziale 4/10 części.

Działka nr 9/10 jest częściowo zabudowana obiektem niekubaturowym – znajduje się na niej basen przeciwpożarowy. Pozostała część tej działki utwardzona jest asfaltem i pełni funkcję wewnętrznej drogi dojazdowej do przedmiotowej działki zabudowanej nr 9/15, jak również do sąsiednich budynków o funkcji magazynowo-usługowej. Właścicielem gruntu jest Gmina Choszczno.

 

Suma oszacowania udziału 4/10 wynosi 13 000,00 zł, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 300,00 zł.

 

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Położenie: