OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Michał Jankowski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 września 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę pod adresem pl. Słowiański 2, 65-001 Zielona Góra w sali nr 202, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego pod adresem: ul. Chopina 19a, 65-032 Zielona Góra, dla którego Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00082414/9, o powierzchni 514,40 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 2 505 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 878 750,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 250 500,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: 64 1050 1911 1000 0092 0927 6295 ING Bank Śląski SA O. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 723 13 13 32.

 

Położenie: