OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Aleksandra Puchacz Kancelaria Komornicza w Zamościu zawiadamia w sprawie KM 857/15 na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 września 2018 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 31, piętro I, Sądu Rejonowego w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 11 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość położonej Zamość, ul. Prosta 1. Działka nr 153/9 o pow. 0,0598 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym, wolnostojącym, murowanym, 3-kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wykonanym w technologii mieszanej w 1975 roku, o powierzchni zabudowy 310 m2 i powierzchni użytkowej 872 m2, w dobrym stanie technicznym i o w miarę wysokim standardzie wykończenia. Każdoczesnemu właścicielowi działki nr 153/9 przysługuje nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność obciążająca działkę 153/11 polegająca na prawie do korzystania z parkingu (7 stanowisk) oraz służebność przejazdu i przechodu wyznaczoną na działce 153/11 o pow. 12 161 m2 drogą.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu nr ZA1Z/00095242/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 660 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 1 773 333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania nieruchomości (tj. w kwocie 266 000,00 zł, słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (84) 639 18 47.

 

Położenie: